Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

Szkoła Nowoczesna, Ekologiczna i Włączająca Erasmus+

Nowoczesność, ekologia i otwartość: Szkoła 363 w projekcie Erasmus+
→YouTube- prezentacja

→Wydarzenia projektowe - chronologicznie

→Project results

 

 

 


Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 363 im. Prof. Witolda Doroszewskiego zaczęła swoją europejską przygodę, realizując ambitny projekt „Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca”, finansowany z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Było to 16 miesięcy intensywnych szkoleń oraz obserwacji szkół w ośmiu krajach europejskich: Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Holandii, Irlandii, na Malcie i w Czechach.

W ramach projektu odbyły się 23 wyjazdy pracowników, a uczestniczki kursów i obserwacji, reprezentujące różne dziedziny nauczania - od fizyki, przez język angielski, plastykę, edukację wczesnoszkolną, aż po wychowawczynie świetlicy, nauczycielki wspierające i dyrekcję, miały szansę na nabycie nowych umiejętności i inspiracji. Obserwacja pracy zagranicznych szkół dostarczyła refleksji, a szkolenia językowe i metodyczne wzbogaciły ich warsztat pracy. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z partnerskich placówek zaowocowała działaniami, które znacząco zmieniły codzienność szkoły: od zorganizowania Ekologicznego Koncertu, przez Tydzień Ziemi z ekologicznymi paradami, po Tydzień Projektów i Dzień Języków Obcych.

Jednym z najbardziej widocznych rezultatów projektu było wprowadzenie proekologicznych praktyk w codziennym życiu szkoły. Materiały z odzysku zaczęto wykorzystywać do prac plastycznych, zapanowała moda na bycie eko, a ekologiczne dekoracje zaczęły zdobić przestrzenie szkolne. Działania projektowe obejmowały całą szkołę lub poszczególne oddziały, angażując uczniów w akcje, konkursy oraz projekty eTwinning oparte na międzynarodowej współpracy. Odbyło się przeszło sto lekcji otwartych prowadzonych przez 40 nauczycieli. Projekty takie jak "Our Eco-friendly Classroom", "Woda – białe bogactwo" czy "Świetliczaki na tropie kolorów świata", znalazły się w programie szkolnych zajęć.

Maj 2023 roku, gdy szkoła gościła grupę uczniów z Włoch, z pewnością pozostanie w pamięci wszystkich. Polska gościnność nie zawiodła – włoscy nastolatkowie zamieszkali u polskich rodzin. Uczestniczyli w lekcjach i warsztatach, zaś przerwy wypełniali tańcem poloneza i belgijki. Była to nie tylko okazja do szlifowania umiejętności komunikacyjnych, ale też do nawiązania autentycznych przyjaźni.

Czas intensywnych kontaktów z edukacyjną społecznością europejską przyniósł nauczycielom nowe, świeże spojrzenie na pracę. Szkolenia, takie jak „Inclusion starts with ‘I’” czy „The Secret of Finnish Education”, przyniosły konkretne efekty. Szczególnie cenne okazały się metody pozwalające pracować w klasie, w której uczniowie mają bardzo różne umiejętności, możliwości i poziomy wiedzy. Wśród widocznych zmian w życiu szkoły jest coraz większe zróżnicowanie działań pod względem angażowania talentów uczniów. Coraz częściej organizowane są pokazy i akcje, oparte nie na rywalizacji, a na celebrowaniu różnorodności. Każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie i odnieść sukces. Nie do pominięcia jest też zmiana tradycyjnych dzwonków na bezstresowe – melodyczne.

Zakończenie projektu nie oznacza końca działań, a Szkoła Podstawowa nr 363 trwale wchodzi na europejską ścieżkę z przyznaną Akredytacją w programie Erasmus+ na lata 2024-2027, planując kolejne wyjazdy pracowników, zapraszanie ekspertów i organizację wyjazdów z uczniami. Projekt "Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca" okazał się nie tylko ambitnym przedsięwzięciem, ale przede wszystkim katalizatorem pozytywnych zmian w szkole.

 

Modern, eco and involving school

Project results

 • Job Shadowing Participants' Surveys
  • Surveys conducted to gather feedback and insights from participants.
 • Courses Participants' Surveys
  • Feedback collected from course participants regarding their experiences and impacts.

 

 • Direct Effect on Participants and Project Partners
  • Reflections and assessments from staff members involved in Erasmus+ activities.
 • Results of Tests Evaluating Skills and Knowledge
  • Evaluation of skills and knowledge attained through project involvement.

 

 • Szkolny Regulamin Ekologiczny
  • Regulation developed by student and faculty teams promoting eco-friendly practices.
 • The Week of Projects - Worksheets
  • Materials for innovative project-based learning methods at the start of the school year.
 • Our Eco-Friendly Classroom
  • Project plan and outcomes promoting environmental sustainability.

 

 • Earth Day Partnership - Worksheet
  • Collaborative worksheet used for eco-friendly activities.
 • Christmas Cards Exchange
  • Plan and outcomes of an eTwinning project for holiday exchange.
 • EU Anthem for EU Day
  • Project plan and results for EU-themed activities.

 

 • Eco Pen-Pals
  • Project plan and outcomes for fostering environmental awareness.
 • Autumn Is Walking at Nursery's Track
  • Project plan and outcomes promoting outdoor activities.
 • Good Wishes for the New School Year
  • Project plan and outcomes for fostering community spirit.

 

 • Harmony and Heritage: Music for Well-Being
  • Project plan and outcomes focusing on music's role in well-being.
 • Research Material Bringing Forward the Reflection in the Sector
  • Presentation on the Polish educational system and care standards for migrant students.

 

 • Partners' Visit
  • Video presentation showcasing partnership achievements.
 • Earth Day Partnership - Outcomes
  • Video highlighting outcomes of environmental projects.
 • Reduce Reuse Recycle - Song
  • Song recording promoting sustainability.
 • Press Release About the Project
  • Document for publication in local newspapers.
 • Project Recapitulation - Video
  • Summary video of project achievements and activities.

 

 • Project Management
  • Presentation outlining project management processes.
 • Reports
  • Various reports including initial phase, midway, and final project reports.

 

 Szkoła Nowoczesna, ekologiczna i włączająca  

Projekt realizowany w SP363  (październik 2022-luty 2024)  

  

Cele projektu:  

Chcemy rozpoznawać i rozwijać talenty uczniów, nie tylko związane z przedmiotami szkolnymi, oraz identyfikować i niwelować bariery edukacyjne  

Pro-ekologiczne metody pracy jako standard szkolny  

Pozytywna motywacja nauczycieli, efektywność współpracy. Lepsza integracja grona pedagogicznego. Przepływ doświadczeń między zespołami.  

Realizacja projektów eTwinning jako częsta metoda pracy w naszej szkole. Każdy uczeń szkoły będzie mógł uczestniczyć w eTwinning. Każdy uczestnik mobilności zrealizuje przynajmniej jeden projekt.  

Wysoka jakość działań edukacyjnych naszej placówki. Podniesiemy kompetencje językowe, metodyczne i organizacyjne nauczycieli i nauczycielek oraz kadry administracyjnej.  

Powyższe cele zostały wyznaczone w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły oraz zgodnie ze Standardami Erasmus+ i priorytetami UE.  

Uczestnicy i działania  

W projekcie “Szkoła N.E.W.” uczestniczy cała społeczność szkolna. Dla nauczycieli i kadry administracyjnej dostępna jest oferta zagranicznych szkoleń i obserwacji pracy finansowanych przez UE.   

Szkolenia zagraniczne i uczestnicy:  

 • Pani Katarzyna Kołodziejczuk i pani Karolina Szurek – szkolenie Universal Design for Learning, Amsterdam  
 • Pani Magdalena Watts i pani Joanna Kalisz-Lerch – szkolenie nt. fińskiego stylu edukacji, Helsinki  
 • Pani Katarzyna Kończak i pani Magdalena Watts – szkolenie o tematyce ekologicznej, Florencja  
 • Pani Klara Siwińska i pani Alicja Skóra - kurs języka angielskiego, Dublin  
 • Pani Katarzyna Zawadzka i pani Katarzyna Tarka – szkolenie nt. włączania społecznego (Inclusion starts with I), Malta.  

   

Obserwacje pracy w szkołach:  

 • Pani Karolina Szurek i pani Katarzyna Kończak - Almendralejo, Hiszpania  
 • Pani Magdalena Watts i pani Agnieszka Prządka - Gran Canaria, Hiszpania  
 • Pani Klara Siwińska i pani Katarzyna Kończak - Badalona, Hiszpania  
 • Pani Joanna Kalisz-Lerch i pani Katarzyna Zawadzka – Maglie, Włochy  
 • Pani Agata Bartuzi-Król, pani Anna Michaluk, pani Karolina Szurek – Havirov, Czechy  
 • Pani Katarzyna Gawlicka i pani Maria Adamczyk – Neu Zittau, Niemcy  

Szkolenia wewnętrzne:  

Wszyscy nauczyciele i nauczycielki uczestniczyli w szkoleniu wprowadzającym w eTwinning. Zespoły przedmiotowe i problemowe miały miniszkolenia prowadzone przez uczestników wyjazdów zagranicznych (dzielenie się wiedzą).  

Wydarzenia szkolne w ramach projektu “Szkoła N.E.W.”  

Uczestnikami wydarzeń byli uczniowie, nauczyciele i goście.  

 • Ekologiczny Jesienny wieczór muzyczny  - listopad 2022  
 • Dni Ziemi i Parady Ekologiczne - kwiecień 2023  
 • Dzień Języków Obcych – czerwiec 2023  
 • Tydzień Projektów - wrzesień 2023  

Projekty eTwinning – europejska współpraca szkół  

 • Christmas cards in English – listopad/grudzień 2022, klasy 3abcdef, 4d, 2e,2f  
 • Our Eco-friendly Classroom – klasy 2abcdef,  I sem. 2022/23  
 • Earth Day Partnership – klasy czwarte, piąte, szóste  
 • EU anthem for EU Day – klasa 7a, klasa 5c, grupa ochotników (śpiew)  

Współpracowaliśmy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Czech, Portugalii, Litwy i Turcji.  

Wizyty gości z europejskich szkół  

Odwiedziły nas grupy nauczycieli odbywających obserwacje pracy z Włoch (Maglie) i Hiszpanii (Almendralejo). Zaplanowano wizyty nauczycieli z Hiszpanii (Gran Canaria i Utebo).   

Odwiedzili nas uczniowie z Włoch (Maglie), zaplanowano wizytę uczniów z Czech (Havirov).  (link do relacji)

Działania wewnątrzszkolne  

Projekt oddziałuje na całą szkolną społeczność, na styl nauczania i życia szkolnego. Doświadczenie i wiedza zdobyte przez uczestników wyjazdów zagranicznych, są na bieżąco wykorzystywane. Są inspiracją do wprowadzania zmian w stylu pracy, zgodnie z założonymi celami projektu.  

Przykłady:  

 • Świetlice organizują konkursy promujące różnorodność talentów, kreatywność i zrównoważony styl życia  
 • Wprowadziliśmy Szkolny Kodeks Ekologiczny  
 • Szkolne akcje i wydarzenia planujemy mając na względzie zaangażowanie uczniów mających różne możliwości  
 • Uczniowie naszej szkoły gościli rówieśników z Włoch w swoich domach  
 • Dekoracje szkolne robimy wykorzystując materiały powtórnie i z materiałów z recyklingu  
 • Wprowadziliśmy segregację śmieci (pojemniki na korytarzach)  
 • Zainstalowano czujniki wyłączające światło w toaletach  
 • Kreatywnie wykorzystujemy różne “resztki” i elementy   
 • Usprawniliśmy przepływ informacji w “chmurze”  
 • Udział w ogólnopolskim konkursie Be Eco i akcjach fair-play,
 • Obchodzimy Dzień Praw Dziecka  

Doświadczenia i wnioski z działań międzynarodowych  

Wspólnym wrażeniem nauczycieli uczestniczących w różnych zagranicznych wyjazdach było przekonanie, że nasza szkoła należy do europejskiego mainstreamu pod względem jakości nauczania, kompetencji i stylu pracy nauczycieli, posługiwania się nowoczesnymi metodami. Zobaczyliśmy o wiele więcej podobieństw niż różnic.   

Każdy wyjazd przynosił inspiracje, wiedzę i doświadczenia, poszerzał horyzonty. Zobaczyliśmy różne sposoby organizacji przestrzeni i czasu w szkole, sprawowania opieki nad uczniami i prowadzenia lekcji.   

Jednym z wniosków jest konieczność powrotu do pracy metodą projektu, bardzo powszechnej w UE, a u nas mniej obecnej po likwidacji gimnazjum.  

Planowane rezultaty projektu to:   

I. Opracowanie i wdrożenie systemu zachowań proekologicznych. Placówka będzie funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony ekologicznie i odpowiedzialny środowiskowo.   

II. W szkole będzie znany i często wykorzystywany eTwinnng oraz metody prowadzenia lekcji, zajęć i akcji szkolnych zapewniające włączenie społeczne i realizację potencjału.   

III. Podniesie się poziom szkoły i osiągnięcia edukacyjne uczniów. Określimy i zniwelujemy bariery edukacyjne. Uczniowie będą osiągać sukcesy zgodne ze swoimi możliwościami. Będą aktywnymi uczestnikami procesu edukacji.   

IV. Wprowadzimy do praktyki szkolnej nowe, adekwatne do potrzeb, sprawdzone i efektywne metody komunikacji i prowadzenia dokumentacji, zwięzłe i w większym stopniu oparte na TIK.   

V. Pracownicy będą bardziej kompetentni i zmotywowani, mniej przeciążeni, poprawi się ich komfort pracy i satysfakcja zawodowa.   

VI. Szkoła będzie miała bardziej europejski wymiar a standardy Erasmus+ wejdą do szkolnej praktyki  

Kontynuacja.  

Projekt “Szkoła N.E.W.” trwa 16 miesięcy. Szkoła planuje kontynuować działania zgodne z priorytetami Unii Europejskiej i trwale uczestniczyć w sieci Erasmus+. Nawiązaliśmy liczne kontakty, jesteśmy w partnerstwie z 8 szkołami z różnych krajów. Zamierzamy aplikować o akredytację Erasmus+ na lata 2024-2027. W kolejnych latach chcielibyśmy poszerzyć wachlarz europejskich działań o dalsze szkolenia naszej kadry i wizyty ekspertów. Planujemy też organizować wyjazdy z uczniami do szkól partnerskich.  

Opracowanie:  

Karolina Szurek  

Koordynatorka ds. Erasmus+  

w Szkole Podstawowej nr 363 im. prof. W. Doroszewskiego 

 

 

r.szk. 2022/2023

W październiku 2022 w SP363 zaczynamy realizację projektu "Szkoła Nowoczesna, Ekologiczna i Włączająca". Obejmie on szereg działań, realizowaych od października 2022 do stycznia 2023 i obejmujących całą szkolną społeczność.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o projekcie #SzkołaN.E.W. - link youtube

Informacje o projekcie i o szkole: 

Program Erasmus+
Typ akcji KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej
Konkurs 2022
Runda runda 1
Informacje o projekcie  
Dziedzina (sektor) wniosku Edukacja szkolna
Tytuł projektu Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca.
Tytuł projektu w języku angielskim Modern, Eco and Involving School.
Data rozpoczęcia projektu  02.10.2022
Czas trwania projektu (w miesiącach) 14
Data zakończenia projektu  01.02.2023
Narodowa Agencja organizacji wnioskującej PL01 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Koordynatorki: 

p. Karolina Szurek, p. Magdalena Watts, p. Agata Bartuzi-Król, p. Małgorzata Kauszel, p. Marta Kauszel

Opis projektu

cele:

CEL 1: Uczniowie w szkole realizują w pełni swoje możliwości. Chcemy rozpoznawać i rozwijać talenty uczniów, nie tylko związane z przedmiotami szkolnymi, oraz identyfikować i niwelować bariery edukacyjne

Do realizacji tego celu potrzebne jest wyrównanie szans edukacyjnych i zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt włączania społecznego. Szczególnie dzieci z barierami edukacyjnymi i doświadczeniem migracji muszą mieć wsparcie, a nauczyciele powinni znać metody pracy z nimi przynoszące efekty. Dzieci mają różne talenty, coraz częściej wykraczające poza klasyczne umiejętności szkolne. Nauczyciele powinni odświeżyć swoją wiedzę i poszerzyć horyzonty, aby dostrzegać potencjał uczniów i tak planować działania, aby każdy uczeń był aktywnym uczestnikiem procesu edukacyjnego i miał poczucie sukcesu. Ważnym aspektem będzie tu zapewnienie dobrych emocji związanych z nauką, dowartościowanie wysiłku i procesu, a nie tylko wyniku. Aby wykorzystywać swój potencjał, uczniowie powinni też mieć dobre warunki do nauki, zabawy i wypoczynku, potrzebujemy więc inspiracji do reorganizacji przestrzeni.
CEL 2: Pro-ekologiczne metody pracy jako standard szkolny
Ugruntowanie postaw i zachowań odpowiedzialnych środowiskowo w społeczności szkolnej, opartych na wiedzy dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatu
Szkole brakuje systemowego podejścia do pro-ekologicznych działań. Są bardzo liczne inicjatywy, w których dzieci, pracownicy oraz rodzice chętnie uczestniczą: jedzenie warzyw i owoców, aktywności fizyczne, sadzenie drzew, zbieranie deszczówki, budowanie poidełek dla pszczół, eTwinning "Animals", projekt "O kropelce wody", lekcje w lesie i parku, zbiórki kapsli i in., ozdoby z recyklingu. Współistnieją one ze złymi praktykami: marnowanie wody i papieru, niesegregowanie śmieci, niezdrowy styl życia, używanie jednorazówek, nadprodukcja i złe przechowywanie pomocy dydaktycznych. Powinniśmy też zmniejszyć natężenie hałasu. Chcemy obserwować praktyki w innych szkołach, pogłębić świadomość pracowników i wypracować konkretne metody działania. Chcemy też w nowoczesny sposób prowadzić edukację ekologiczną, nie tylko w ramach lekcji, ale też w świetlicy.
Ocenimy skuteczność wprowadzenia segregowania śmieci w klasach i całej szkole. Odbędzie się konkurs na klasę najlepiej o to dbającą w swojej sali. Zmierzymy też ilości wykorzystywanych zasobów na początku, w trakcie i po zakończeniu projektu. Na kilku z imprez szkolnych (np. Święto Szkoły, Dzień Dziecka) zorganizujemy gry, które pozwolą nam określić jak praktyki proekologiczne zakorzeniły się w myśleniu dzieci i pracowników. W działania oraz ich ewaluację będzie zaangażowany szkolny samorząd uczniowski oraz szkolny wolontariat.
CEL 3: Pozytywna motywacja nauczycieli, efektywność współpracy. Lepsza integracja grona pedagogicznego. Przepływ
doświadczeń między zespołami. Unikanie dublowania zadań i prac, poprawa dobrostanu.
Doświadczamy ciągłych zmian (np. często zmieniamy klasy, w których uczymy), przekwalifikowania, trudności lokalowych i finansowych, odczuwamy też efekty pandemii i nauki zdalnej. Wielu doświadczonych nauczycieli czuje się przeciążonych i sfrustrowanych. Z kolei młodzi nauczyciele borykając się trudnościami pracy w szkole łatwo tracą motywację i odchodzą z zawodu. Wspólnie realizując projekt, odbywając szkolenia, dyskutując z nauczycielami z innych krajów, wzmocnimy swoją samoocenę, poczucie przynależności, zyskamy świeże spojrzenie na pracę. Pozytywne emocje związane z podróżami wzmocnią morale. Poczucie sprawczości i możliwość rozwoju zawodowego zatrzyma młodych nauczycieli w zawodzie. Potrzebne nam są standardy i metody pracy oparte na TIK, które zmniejszą ilość tworzonej dokumentacji, jednocześnie podnosząc jej jakość. Chcemy poprawić komunikację i przepływ informacji aby ułatwić i stymulować współpracę między nauczycielami
CEL4: Realizacja projektów eTwinning jako częsta metoda pracy w naszej szkole. Każdy uczeń szkoły będzie mógł uczestniczyć
w eTwinning. Każdy uczestnik mobilności zrealizuje przynajmniej jeden projekt.
Projekty eTwinning pozwolą na "zaopiekowanie" kilku potrzeb. Formuła projektów eTwinning sprzyja wykorzystywaniu różnych talentów, aktywizowaniu uczniów wybitnych oraz mniej zdolnych. Chcemy realizować projekty interdyscyplinarne i związane z ekologią. Włączając uczniów o słabszych możliwościach edukacyjnych i "nieklasycznych" talentach (niezwiązanych ściśle z przedmiotami) zapobiegniemy ich wykluczeniu. Uczniowie pochodzący spoza Polski i z różnych kultur będą mogli wykorzystać swoje pozaszkolne umiejętności, np. znajomość języka, zwyczajów, poczują się cenni. Nawiążemy liczne kontakty poszerzające horyzonty naszych pracowników i uczniów. Nauczymy się pracy metodą projektu, co pomoże efektywniej przeprowadzać wszelkie szkolne inicjatywy (formułę projektu wzorowaną na eTwinning zastosujemy do innych szkolnych działań). Wypracujemy więcej metod pracy z wykorzystaniem TIK. Poprawimy kompetencje językowe
Cel 5: Wysoka jakość działań edukacyjnych naszej placówki. Podniesiemy kompetencje językowe, metodyczne i organizacyjne
nauczycieli i nauczycielek oraz kadry administracyjnej. Wzrośnie prestiż szkoły.
Osoby uczestniczące w mobilnościach poprawią i unowocześnią swój warsztat pracy. Nauczycielki, dla których język angielski jest drugim nauczanym przedmiotem, na kursach i/lub w czasie job-shadowing odświeżą swoje umiejętności językowe i zyskają nowoczesną wiedzę metodyczną. Wdrożenie nowych metod, sprzyjających włączeniu, w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedmiotowym, sprawi, że poprawią się osiągnięcia uczniów słabych, a uczniowie przeciętni i zdolni będą osiągać bardzo dobre i wybitne wyniki. Świetlica będzie miejscem edukacji nieformalnej, rozwijania talentów, i przestrzenią w której wszyscy uczniowie będą mogli osiągnąć sukces. Nowe, efektywne metody organizacji pracy i przestrzeni w szkole sprawią, że nauczyciele będą mniej przeciążeni i sfrustrowani i będą lepiej nauczać. Wyższy prestiż szkoły, budowany przez całą społeczność i potwierdzony wynikami, zmotywuje pracowników do pozostania w zawodzie i przyciągnie nowe cenne osoby.

Obszary tematyczne projektu.

Umiejętności ekologiczne 
Włączanie społeczne, promowanie równości i przeciwdziałania dyskryminacji

Planowane działania projektowe

Kursy i szkolenia

Pracownicy pojadą na kursy i szkolenia dotyczące zagadnień związanych z potrzebami naszej szkoły. Planujemy wyjazdy około 10 osób. Na etapie tworzenia projektu zespół koordynujący wybrał szkolenia kierując się ich tematem, lokalizacją, jakością (oceną) oraz doświadczeniami z udziału w poprzednim projekcie Erasmus+ w latach 2016-2018. Są szkolenia o następujących tematach:
i) Sztuka oraz narzedzia TIK związane ze sztuką w nauczaniu przedmiotowym i budowaniu umiejętności - Amsterdam, Holandia. To szkolenie będzie zaproponowane dla osób pracujących w świetlicy, edukacji wczesnoszkolnej, uczących muzyki, plastyki i in (optymalnie: łączących te specjalności z innymi)
ii) Edukacja nieformalna jako sposób na zwiększenie właczania społecznego - Soverato, Włochy. To szkolenie będzie zaproponowane dla osób pracujących w "zerówce", świetlicy, dyrekcji, oraz wychowawczyń klas
iii) Edukacja klimatyczna w szkole - Florencja, Włochy. To szkolenie będzie zaproponowane dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, kadry administracyjnej, oraz nauczycieli mających krótki staż pracy
iv) Edukacja ekologiczna i system szkolnictwa w Finlandii. To szkolenie będzie zaproponowane dla kadry administracyjnej, pedagogów, wychowawców, opiekunów grup szkolnych
v) Kurs językowy w Dublinie zaproponujemy pracownikom słabo znającym angielski, aby mogli przygotować się do obserwacji szkół oraz partnertw europejskich
Szkolenia I-IV zostały wybrane ze wzgledu na program, w którym jest:
 -pogłębianie wiedzy na temat włączenia społecznego oraz metody pracy zapewniające równy dostęp do edukacji i wyrównanie szans
- poznawanie różnych systemów szkolnych, organizacji przestrzeni szkolnej i pracy zespołów nauczycielskich 
- trening nowych metod nauczania, sprzyjających czerpaniu z róxnorodnosci i włączeniu społecznemu
- przykłady sprawdzonych praktyk proekologicznych, opartych na rzetelnej wiedzy o zmianach klimatu i zapobieganiu im
- łączenie edukacji formalnej z nieformalną, w kontekście rozwijania różnorodnych talentów, właczania społecznego i zapobieganiu wykluczeniu. Przykładowe pomysły działań, ćwiczenia praktyczne
- rozpoznawanie barier edukacyjnych, problemów i specyficznych potrzeb, zwłaszcza związanych z bieżącymi kryzysami (dzieci z doświadczeniem migracji, kryzys zwiazany z pandemią). Sposoby niwelowania barier edukacyjnych oraz pracy z dziećmi mającymi specjalne potrzeby
- wiedza dotycząca budowania pozytywnej atmosfery w szkole, przykłady praktyk, organizacji pracy i przestrzeni sprzyjających dobrostanowi, motywacji i pozytywnemu nastawieniu
Najważniejsze w doborze szkoleń jest to, aby ich program był adekwatny do potrzeb szkoły. Ważne jest też, aby uczestniczyły w nich osoby jak najlepiej dobrane profilowo (których praca sprzyja wdrożeniu nabytych umiejętności z pozytkiem dla całej szkoły), pełniące różne funkcje i mające różny staż pracy. Dopuszczamy ewentualna zmianę szkoleń, o ile zachowane będą te narzędne założenia, a lokalizacja i czas będą mieścić się w budżecie.

Obserwacje pracy

Wszystkie wizyty będą ukierunkowane na obserwację dobrych praktyk, szczególnie dotyczących włączania społecznego, pracy z dziećmi z dośw.migracji, organizacji pracy i przestrzeni w szkole, pro-ekologicznych rozwiązań, akcji i zwyczajów. Już na etapie aplikowania o grant ustaliliśmy ze szkołami przyjmującymi, że wizytom będą towarzyszyły projekty eTwinning, realizowane przez lub po mobliności. Planujemy udział w obserowanych około 12 osób (w większości tych samych, które uczestniczą w kursach).
W programie wizyt w poszczególnych szkołach będą:
- w CEIP SAN ISIDRO obserwacja łączenia edukacji formalnej z nieformalną (pod kątem zajęć świetlicowych), działań projektowych związanych z kulturą i tradycją. W tej szkole obserwacja będzie uzupełniona przez prowadzenie zajęć (pojedyńczych aktywności) przez naszą nauczycielkę, w czasie lekcji lokalnego nauczyciela i przy jego wsparciu. Pozwoli to lepiej obserwować nie tylko styl pracy nauczycieli, ale i uczniów.
- w CEIP ANTONIO MACHADO realizowany jest projekt o bardzo zbliżonych założeniach do naszego, planujemy więc obserowanie, dyskusję, wspólne wypracowywanie metod zapobiegania wykluczeniu, czerpania z różnorodności. Tu również nasz nauczyciel będzie mógł włączyć się w prowadzenie lekcji, poznać specyfikę szkoły przez doświadczenie.
- w Escola Llibertat poznawanie proekologicznych praktyk i standardów w szkole, obserwacja działań w obszarze STEAM 
- w IC PRINCIPE DI PIEMONTE di Maglie wizyta będzie ukierunkowana na poznanie systemowego włączenia dzieci z dośw. migracji, oraz metod motywacji kadry i podnoszenia jakości szkoły
- w Kocēnu pamatskola i Mažeikių lopšelis-darželis "Gintarėlis" zacieśnienie istniejącej już współpracy w eTwinning (oddziały przedszkolne i wczesnoszkolne) obserwacja nauczania angielskiego w klasach młodszych oraz metod włączających w edukacji przedmiotowej. Są to szkoły o specyfice bliskiej naszej i zobaczymy rozwiązania problemów obecnych również u nas ( wyposażenie, problemy kadrowe, profil uczniów, grupy migrantów). Łotewska szkoła zaplanowała w tym samym czasie goszczenie grupy nauczycieli ze Słowenii, będzie więc to okazja do jeszcze większego umiędzynarodowienia i bogatszej dyskusji. W tych szkołach językiem kominikacji może być rosyjski, dzięki temu mobilność będzie dostępna dla szerszego grona naszych pracowników. 
W programie wizyt znajdą się obserwacje, omawianie ich z wyznaczonymi przez szkoły partnerskie opiekunkami, poznawanie kultury, systemów edukacji. Zaplanowaliśmy też zwiedzanie wszystkich szkół aby podpatrywać narzędzia pracy, organizację pracowni i przestrzeni wspólnych, rozwiązania sprzyjające redukcji hałasu i dbaniu o dobrostan fizyczny i psychiczny. Przywiązujemy też uwagę do budowania dobrych emocji przez nieformalne spotkania z lokalnymi nauczycielami, korzystanie z dóbr kultury i piękna okolicy.

Kontynuacja

Każdy uczestnik po mobilności przeprowadzi mini-szkolenie dla zespołu nauczycielskiego oraz lekcję otwartą ( lub zajęcia otwarte). Zademonstruje na nich wiedzę i dobre praktyki. Następnie, w oparciu o efekty uczenia się i doświadczenie:
1) Opracujemy szkolny system standardów proekologicznych oraz skuteczne wdrożymy go. Planujemy zaangażowanie uczestników mobilności, grup szkolnych (wolontariat, samorząd, Rada Rodziców) w tworzeniu systemu. Przeprowadzimy akcje promocyjne, szkolne konkursy i projekty, oraz ocenę jakości wprowadzenia tego systemu.
2) Nauczyciele włączą do swojej codziennej praktyki nowo poznane techniki prowadzenia zajęć, sprawdzą ich skuteczność, zarekomendują je koleżankom/kolegom
3) Wychowawcy ustalają spójny system standardów pracy z dziećmi z dośw. migracji
4)Zdefiniujemy bariery edukacyjne, które miewają nasi uczniowie, użyjemy nowych metod aby je niwelować.
Przeprowadzimy akcję informującą o tym czym są bariery, i że nie mogą wykluczać. To działanie będzie koordynować zesp. PPP wspólnie z uczestnikami kursów zagranicznych i obserwacji dotyczących włączenia
5) Utworzymy nowy spójny sposób zwęzłego planowania i raportowania różnych szkolnych działań ( np. akcji, konkursów, programów), z uzyciem TIK, opartych na formularzach. W ich treści umieścimy punkty dotyczące włączenia i ekologii ( tak aby zmotywaować do uwzględnienia tych aspektów w każdym działaniu). Zrobi to zespół koordynujący projekt wspólnie z dyrekcją i kierowniczką świetlicy.
6) Zapewnimy lepszą dostępność do dokumentacji. szkolne dokumenty, np. w/w opisy standardów, bedziemy publikować na stronie szkoły i wieszać w salach. Dokumentywymagajace poufności będą tworzone i przegladane na zabezpieczonym OneDrive ( tylko dla uprawnionych pracowników). Zadbamy aby zwłaszcza dokumenty potrzebne w bieżącej pracy nauczycieli i kierownictwa były zwięzłe, łatwo do znalezienia i wykorzystania.
7) Odbędą się projekty eTwinning z udziałem szkół przyjmujących i in. Projekty będą realizowane na lekcjach i w świetlicy. Będziemy unikać projektów o wąskich tematach. Będziemy kontrolować (prowadzić wykaz) czy każdy uczeń, zgodnie ze swoimi talentami i możliwościami, mógł włączyć się w projekt i znaleźć w nim dla siebie zadania zapewniające poczucie sukcesu.
8) W dyskurs dotyczący zmian w przestrzeni włączamy nauczycieli, pracowników administracji, uczniów i rodziców. Obejmie on możliwości re-aranżacji sal i korytarzy oraz terenu przy szkole, redukcję hałasu, potrzebne wyposażenie, które pomoże poprawić komfort pracy i jakość nauki, stworzyć przestrzeń do ruchu i wypoczynku. Niektóre rozwiązania wprowadzimy od razu, wykorzystujac posiadane zasoby, rzeczy z odzysku, srodki organizacyjne z granatu. Kierownictwo szkoły określi dzięki temu i zarekomenduje organowi prowadzącemu kupno wyposażenia i zmiany w organizacji przestrzeni. Przeprowadzimy ewaluację. Jeśli któreś z celów projektu będą zrealizowane w niezadowalającym stopniu, sprawdzimy tego przyczyny i dołożymy starań, aby je uzupełnić.
Przeprowadzimy ewaluację. Jeśli któreś z celów projektu będą zrealizowane w niezadowalającym stopniu, sprawdzimy tego przyczyny i dołożymy starań, aby je uzupełnić.

Podsumowanie

Szkoła ubiega się o dofinansowanie projektu "Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca", aby podnieść jakość pracy nauczycieli i osiągnięcia edukacyjne uczniów, oraz skutecznie wprowadzić do szkolnych standardów zachowania proekologiczne. Widzimy stojące przed szkołą wyzwania związane ze zmianami społecznymi, kryzysem migracyjnym, kryzysem klimatycznym, skutkami pandemii Covid-19 oraz przeciążeniem kadry. Sądzimy, że odpowiedzią na te wyzwania jest wprowadzanie zmian opartych na rzetelnej wiedzy, rozpoznaniu problemów, obserwacji rozwiązań istniejących w innych krajach i wykorzystaniu dostępnych nowoczesnych technologii. Realizowany w naszej szkole projekt w KA1 Erasmus+ w latach 2016-18 przyniósł trwałe rezultaty i chcemy ponownie skorzystać z dofinansowania, aby podnieść jakość placówki. Dlatego planujemy udział nauczycieli w zagranicznych kursach i obserwacjach pracy. Sądzimy też, że dostosowując się do standardów Erasmus+ podniesiemy jakość i unowocześnimy standardy naszej pracy.

Działania projektowe będą realizowane na różnych poziomach. Kluczowe działania to wyjazdy pracowników na zagraniczne kursy i obserwacje w celu pozyskania wiedzy, umiejętności i doświadczeń podyktowanych potrzebami szkoły. Szersze grono pracowników będzie korzystać ze stacjonarnych szkoleń i kursów online (np. w eTwinning) oraz mini-szkoleń i zajęć otwartych prowadzonych przez uczestników mobilności. W oparciu o efekty kształcenia będziemy prowadzić działania wprowadzające w życie założenia projektu: lekcje wykorzystujące bardziej włączające metody pracy, projekty eTwinning, imprezy i akcje szkolne promujące ekologię i włączenie społeczne przez swoją formę i treść. Wprowadzimy do wewnątrzszkolnych systemów ewaluacji i samooceny aspekty związane z dobrostanem, równym dostępem, oraz postawami proekologicznymi. Działania projektowe będziemy prowadzić testując nowe metody komunikacji i dokumentacji, bardziej oparte na TIK, poszukując optymalnych rozwiązań zapewniających jakość i zwięzłość.

Planowane rezultaty projektu to: I. Opracowanie i wdrożenie systemu zachowań proekologicznych. Placówka będzie funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony ekologicznie i odpowiedzialny środowiskowo. II. W szkole będzie znany i często wykorzystywany eTwinnng oraz metody prowadzenia lekcji, zajęć i akcji szkolnych zapewniające włączenie społeczne i realizację potencjału. III. Podniesie się poziom szkoły i osiągnięcia edukacyjne uczniów. Określimy i zniwelujemy bariery edukacyjne. Uczniowie będą osiągać sukcesy zgodne ze swoimi możliwościami. Będą aktywnymi uczestnikami procesu edukacji. IV. Wprowadzimy do praktyki szkolnej nowe, adekwatne do potrzeb, sprawdzone i efektywne metody komunikacji i prowadzenia dokumentacji, zwięzłe i w większym stopniu oparte na TIK. V. Pracownicy będą bardziej kompetentni i zmotywowani, mniej przeciążeni, poprawi się ich komfort pracy i satysfakcja zawodowa. VI. Szkoła będzie miała bardziej europejski wymiar a standardy Erasmus+ wejdą do szkolnej praktyk

Partnerzy:

E10273147
CEIP ANTONIO MACHADO Almendralejo
Hiszpania
Extremadura
ALMENDRALEJO
https://ceipantoniom achadoalmendralej o1929.wordpress.com/
 
E10290326
CEIP SAN ISIDRO, 35000707
Hiszpania
Canarias
Galdar
 
 
E10009436
Escola Llibertat
Hiszpania
Cataluña
Badalona
https://agora.xtec.c at/ceipllibertat/
 
E10166501
EUROPASS SRL
Włochy
Toscana
Firenze
www.teacheracademy.eu
 
E10040387
JUMP - Gioventù in riSalto
Włochy
Calabria
Soverato (CZ)
www.associazionejump.it
 
E10281881
Kocēnu pamatskola
Łotwa
Vidzeme
Kocēni
https://www.kocenuskola.lv/
 
E10239861
Teacher Academy Ireland Limited
Irlandia
Dublin
Dublin
www.teachertraining.ie
 
E10267103
Comprensivo Principe di Piemonte Maglie
Włochy
Puglia
Maglie
icprincipedipiemontemaglie.edu.it
 
E10231134
Mažeikių lopšelisdarželis "Gintarėlis"
Litwa
Telšių apskritis
Mažeikiai
https://www.ldgintarelis.lt
 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 

sp363@eduwarszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46

fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny:

poniedziałek    8.00 - 16.00

wtorek              8.00 - 16.00

sroda               8.00 - 15.30

czwartek          8.00 - 16.00

PIĄTEK JEST DNIEM BEZ INTERESANTA

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.